Agencje pracy z opiekunem

Informacje wprost z tawerny

Agencje pracy z opiekunem

Ostatni Narodowy Spis Powszechny odbył się w 2011 roku i wykazał, że największą grupą etniczną na terenie Polski są Ślązacy, Kaszubi, Niemcy, a dopiero potem Ukraińcy, z liczbą 51 tysięcy mieszkańców deklarujących jako pierwszą lub drugą narodowość jako ukraińską. Od roku 2011 wydarzyło się bardzo dużo.

Opiekun w języku ukraińskim

agencja pracy dla ukraińcówW 2014 roku Rosja anektowała należący do Ukrainy Półwysep Krymski. Około miesiąca później wybuchła wojna na wschodzie Ukrainy, obejmująca swoim zasięgiem obwód doniecki i ługański. W przeciągu kilku miesięcy Ukraina stała się państwem zupełnie zdestabilizowanym. Przyjmuje się, że na chwilę obecną w Polsce może mieszkać na stałe i pracować około 500 – 700 tysięcy obywateli Ukrainy. To sprawiłoby, że Ukraińcy byliby najliczniejszą mniejszością narodową i drugą pod względem liczebności mniejszością etniczną. Agencja pracy dla Ukraińców – taki wytwór powstał na skutek zapotrzebowania na usługi doradztwa pracy i pierwszych chwil w Polsce – organizuje dla Ukraińców w naszym kraju pracę, a także pomaga załatwić sprawy urzędowe związane z legalizacją ich pobytu i pracy. Ponad to, agencje pracy mogą pośredniczyć w zorganizowaniu transportu z Ukrainy, a także w zakwaterowaniu pracownika. Do dyspozycji mogą pozostać mieszkania lub nocleg w hotelu pracowniczym. Dzięki temu Ukraińcy przybywający do Polski będą mieli łatwiejszy start w pierwszych dniach i tygodniach w pracy, co przy ogólnym zamieszaniu spowodowanym zmianą pracy i środowiska może mieć bardzo dobry wpływ na wydajność i morale pracownika.

Również pracodawcy bardzo cenią sobie możliwość pracy z agencjami pracy, traktujących pracowników jak swoich podopiecznych. Wówczas, nawet w przypadku braku znajomości języka polskiego lub ukraińskiego można pracownika bardzo łatwo wdrożyć do nowych obowiązków.