Bezwykopowa metoda przewiertów sterowanych

Informacje wprost z tawerny

Bezwykopowa metoda przewiertów sterowanych

Najważniejszymi cechami przewiertów horyzontalnych jest brak konieczności wykonywania bardzo inwazyjnych wykopów niosących ze sobą ogromny wzrost kosztów inwestycji. Budowa rurociągów tą technologią jest bezinwazyjna w infrastrukturę naziemną, przebiega szybko i bardzo bezpiecznie. Wykorzystano w niej elementy znane z górnictwa naftowego, a precyzyjny przewiert jest możliwy dzięki radiolokacji magnetycznej i elektromagnetycznej.

Sprawne i bezpieczne przewierty poziome

specjalistyczne przewierty horyzontalneWykorzystując specjalistyczne przewierty horyzontalne układa się w gruncie w sposób bezwykopowy ciśnieniowe i grawitacyjne rurociągi oraz linie energetyczne oraz telekomunikacyjne. Jest to każe bardzo dobra metoda do wzmacniania skarp, osuszania gruntu oraz odwadniania i odgazowania podziemnych ośrodków. Najważniejszą jednak zaletą tej bardzo precyzyjnej technologii jest możliwość prowadzenia linii przesyłowych pod ciągami komunikacyjnymi, ciekami wodnymi w sposób absolutnie bezinwazyjny. Umieszczenie za głowicą wiercącą płytki sterowanej radiolokacją magnetyczną lub elektromagnetyczną daję operatorowi możliwość bardzo dokładnego sterowania kierunkiem przewiertu. Głowicę umieszcza się na żerdzi obrotowej, których ilość wzrasta wraz z długością rurociągu. Założoną średnicę przewiertu osiąga się poprzez rozwiercanie rozwiertakami wiercenia pilotażowego wyznaczającego paraboliczną trajektorię linii przesyłowej. Końcowym etapem budowy rurociągu jest podczepienie za głowicę tzw. krętlika. Do niego zostaje doczepiony rurociąg i podczas ostatniego rozwiercania wprowadza się rurociąg. Podczas wszystkich prac związanych z wykonaniem przewiertu wykorzystuje się bardzo duże ilości płuczki bentonitowej, która chłodzi głowicę, wzmacnia ściany przewiertu, wypłukuje rozwiercony grunt oraz eliminuje tarcie. Przewiert sterowany daje możliwość wykonania rurociągów o długości kilkuset metrów.

Przewierty sterowane wykonywane są za pomocą bardzo specjalistycznych urządzeń będących w posiadaniu wyjątkowo rzetelnych i profesjonalnych firm. Cena usługi zależy od długości i osiągniętej średnicy przewiertu sterowanego. Wszystkie informacje na temat tej bardzo ciekawej, wydajnej i bezpiecznej technologii znajdziemy na stronach internetowych coraz większej liczby wykonawców w Polsce.