Co charakteryzuje separatowy koalescencyjne z osadnikiem?

Informacje wprost z tawerny

Co charakteryzuje separatowy koalescencyjne z osadnikiem?

W kwestii podczyszczania wód opadowych przed ich dotarciem do ścieków, należy odpowiednio zadbać o usunięcie wszelkich zanieczyszczeń stałych, substancji ropopochodnych czy też zawiesin mineralnych. Dzięki takiemu działaniu, które jest możliwe przy użyciu separatora koalescencyjnego z osadnikiem, znika ryzyko przedostawania się szkodliwych nieczystości do wód gruntowych.

Charakterystyka separatorów koalescencyjnych z osadnikiem

separator koalescencyjny z osadnikiemW miejscach, w których pojawia się dużo samochodów, jak myjnie, stacje benzynowe, parkingi czy warsztaty motoryzacyjne, pojawia się ryzyko spływania substancji ropopochodnych do kratki ściekowej. Podobne ryzyko pojawia się przy zakładach przetwórstwa żywności, gdzie zawiesiny mineralne, oleje czy zanieczyszczenia stałe mogą przeniknąć do wód gruntowych. Aby nie zagrażać w ten sposób zdrowiu i życiu człowieka, na każdą pobliską kratkę powinno się zakładać separator koalescencyjny z osadnikiem. Są one montowane tuż pod powierzchnią i w sposób retencyjny, oczyszczają całą przepływającą wodę. Poszczególne modele różnią się od siebie tym, jakie jest zakładane natężenie przepływu w danym miejscu. Obliczenie tych wymaganych wartości, pozwala na wybranie najlepszego separatora, który przez długi czas będzie pracował tak samo sprawnie. Regularne oczyszczanie takiego urządzenia pozwala na przedłużenie wydajności jego pracy.

Wśród urządzeń, wpływających na skuteczność podczyszczania wód opadowych, to separatory koalescencyjne z osadnikiem, najskuteczniej zatrzymują oleje i substancje ropopochodne. W ten sposób znika ryzyko przedostania się takich zanieczyszczeń do wód ściekowych a co za tym idzie, gruntowych. Jest to niezbędny dodatek do każdej kratki ściekowej w miejscach, gdzie często pojawiają się samochody.