Czym jest strój szlachecki?

Informacje wprost z tawerny

Czym jest strój szlachecki?

 

Historia naszego kraju to również historia bogatych rodów szlacheckich i liczne związane z nimi wydarzenia które wpływały na losy naszego państwa na przestrzeni wielu długich lat. Polka to kraj gdzie szlachta miała olbrzymie wpływy na wiele licznych decyzji odnoszących się do bezpośredniego funkcjonowania naszego państwa.

Stroje szlacheckie symbolem statusu społecznego

strój szlacheckiWarto wspomnieć że nie zawsze były to decyzje trafne a często ich wypadową były niepotrzebne zawirowania polityczne na arenie międzynarodowej. Jednak niezależnie od tego jak ta historia naszych rodów szlacheckich się kształtowała i nie patrząc już na liczne z tym wynikłe zawiłości to trzeba przyznać że wielu z naszych szlachciców w dawnych czasach było powodem do domu. A ta liczna grupa społeczna w sytuacjach kiedy Polska ojczyzna na prawdę ich potrzebowała, potrafiła się zjednoczyć i dać z siebie wszystko by znowu zadbać o swój piękny i dumny kraj. Dziś te piękne szaty jakim jest strój szlachecki możemy zobaczyć na licznych wydarzeniach kulturalnych lub pochodach. Wielu fanów i miłośników historii naszego państwa ma na przykład na swoim wyposażeniu starodawny żupan który był tak bardzo popularny w dawnych czasach. To powrót do dawnych czasów a różnego typu rekonstrukcje pozwalają na uczczenie tej wielkiej chwały jaką i dumnej historii naszego wielkiego narody, który o ile nie jest wielki terytorialnie to nie można mu odmówić niezłomnego charakteru. Stąd też wracając to ubioru, to przecież właśnie ten strój jest poniekąd powodem do dumy i był niegdyś dawniej symbolem przynależności do konkretnej grupy społecznej. Dlatego kupno takiej szaty jest warte uwagi jeśli planujemy na przykład brać udział w różnego typu wydarzeniach kulturalnych czy też historycznych rekonstrukcji bitew i pewnie znajdzie się jeszcze kilka powodów.

Więc strój ten dumny i ważny dla tej grupy społecznej. Bo przecież to też własnie z szlachty wywodziła się swego czasu nasza największa duma jaką jest husaria i wiele lat brali w niej udział wyłącznie szlachcice ze z najznakomitszych rodów których zwyczajnie było stać na to by w tej formacji służyć. To był niewątpliwie ogromny powód do domu i wyjątkowe oddanie bo po dziś dzień wiadomym jest fakt że ta formacja nie raz potrafiła zaskoczyć swoja walecznością.