Jak chronić stalową konstrukcję przed ogniem?

Informacje wprost z tawerny

Jak chronić stalową konstrukcję przed ogniem?

Każdy projektowany budynek musi spełniać wymogi bezpieczeństwa, które są jasno określone w normach oraz obowiązujących aktach prawnych. W zależności od przeznaczenia obiektu wymagania mogą się znacząco różnić dla poszczególnych inwestycji. Szczególnie newralgiczne są obiekty, w których jednocześnie może przebywać wiele osób w przestrzeni zamkniętej. Dobrym przykładem są chociażby kina, teatry czy galerie handlowe.

Jak zwiększyć odporność stali na temperaturę?

solidne zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji stalowychWszędzie tam wystąpić może wiele zagrożeń, które stwarzają bezpośrednie niebezpieczeństwo dla osób przebywających w budynku. Przykładem może być chociażby otwarty ogień, który może powodować duże straty materialne, a także zagrożenie dla użytkowników obiektu. Żeby ograniczyć ryzyko pojawienia się tego zagrożenia, a także zminimalizować jego skutki stosowane są aktywne oraz bierne systemy ochrony. Pierwsze z nich bazują na systemach sygnalizacji pożaru, których zadaniem jest szybkie wykrycie zagrożenia oraz przekazanie stosownej informacji osobom znajdującym się w niebezpieczeństwie. Równolegle wysyłana jest również informacja do stosownych służb oraz wysterowywane są urządzenia wykonawcze. Jeśli chodzi o bierne środki ochrony to najczęściej wykonywane są solidne zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji stalowych, których zadaniem jest zwiększenie odporności ogniowej. W tym celu na elementy nośne nanoszone są specjalne preparaty, które mają chronić stal przed oddziaływaniem wysokiej temperatury. Natrysk musi być wykonany w określonych przez producenta preparatu warunkach. Kluczowa jest między innymi wilgotność powietrza. Osoby realizujące zlecenie powinny być wyposażone w środki ochrony osobistej takie jak chociażby maski czy odzież robocza.

Pomieszczenia, gdzie nanoszony jest preparat ognioochronny muszą być regularnie wentylowane. Warto wspomnieć, że na rynku funkcjonuje obecnie wiele przedsiębiorstw, które specjalizują się w tego typu usługach. Dzięki temu w razie konieczności można znaleźć podmiot, który dysponuje wolnym terminem oraz oferuje atrakcyjne warunki współpracy. Przed podpisaniem umowy należy sprawdzić czy dana firma posiada aktualne uprawnienia co do tego typu działalności. Ważne są również opinie innych klientów, którzy mieli już okazję z nią wcześniej współpracować.