Jak wygląda sporządzanie kosztorysu budowlanego?

Informacje wprost z tawerny

Jak wygląda sporządzanie kosztorysu budowlanego?

Przed każdą inwestycją budowlaną, niezależnie od jej wielkości, sporządzany jest kosztorys. Jest on dokumentem finansowym określającym kalkulację ceny według ustalonych metod. Dzięki niemu mamy możliwość ustalenia kosztów planowanej budowy. Z kolei wykonawcy pozwala określić opłacalność podjęcia realizacji danej inwestycji.

Rodzaje kosztorysów budowlanych

kosztorysy robót budowlanychKosztorys budowlany pozwala również opracować harmonogram wykonywanych prac, stworzyć obliczenia całej inwestycji związanej z zakupem wymaganych materiałów, robocizną oraz zastosowaniem odpowiedniego sprzętu. Jeśli podczas wykonywanych prac dochodzi do zmian w zakresie bądź też czasie robót, na zakończenie ich wykonywania sporządzony zostaje kosztorys zmienny, dzięki czemu możliwa jest kalkulacja zmiennych kosztów względem pierwszego kosztorysu. Zadania związanego ze sporządzeniem dokumentu finansowego rzadko kiedy podejmują się inwestorzy czy wykonawcy. Zwykle zadanie to powierzają doświadczonemu kosztorysantowi. Same bowiem kosztorysy robót budowlanych dzielą się na kilka rodzajów. Wśród nich wyróżnić możemy kosztorys inwestorski, ofertowy, dodatkowy, zamienny, a także powykonawczy. Pierwszy z nich, czyli inwestorski wykonywany jest na zlecenie inwestora jeszcze przed podjęciem jakichkolwiek robót związanych z samą inwestycją. Z kolei kosztorys ofertowy różni się nieco od poprzedniego, głównie tym, że ma na celu przedstawienie ceny, za jaką dana firma może wykonać określone prace budowlane. Same kosztorysy nie są dokumentami sporządzanymi jedynie przed rozpoczęciem wykonywania robót budowlanych.

Kosztorys dodatkowy jest wykonywany już po podjęciu pierwszych prac, a sam dokument sporządzany jest kiedy pojawiają się nowe, konieczne do wykonania roboty, które nie zostały w żaden sposób objęte w pierwotnym dokumencie finansowym.