Na jaką komorę laminarną się zdecydować?

Informacje wprost z tawerny

Na jaką komorę laminarną się zdecydować?

Na dzisiejszym rynku istnieje bardzo duży wybór urządzeń, które są na szeroką skalę wykorzystywane do wykonywania niekiedy bardzo trudnych analiz chemicznych. Jednym z takich właśnie urządzeń jest komora laminarna. Urządzenie to pozwala na stworzenie jałowych warunków pracy. Takie środowisko jest wymagane w większości analiz z materiałem pochodzenia biologicznego. Zewnętrzne zanieczyszczenia mogłoby zanieczyścić próbkę, a tym samym wpłynąć na wiarygodność otrzymanych wyników. Takiego scenariusza z pewnością nie chciałoby dla siebie żadne laboratorium.

Różne rodzaje komór laminarnych

sprawdzona komora laminarnaDostępne na rynku komory laminarne można pogrupować w trzy klasy. Pierwsza z nich skupia w sobie najmniej skomplikowane urządzenia. Praca w przestrzeni roboczej jest możliwa dzięki dziurze w ścianie przedniej tego urządzenia. Jałowe warunki pracy są zapewnione przez specjalny ciąg powietrza wymuszony poprzez otwór w jednej ze ścian oraz właściwe oczyszczanie powietrza wylotowego. Komory tego typu są jednak przydatne na zewnętrze warunki. Przejście pracownika lub przeciąg może skutecznie popsuć starania najbardziej precyzyjnego laboranta. Dodatkowe zabezpieczenia mające na celu ograniczenia mieszania się powietrza wewnątrz komory z powietrzem na zewnątrz tego urządzenia są stosowane w komorach laminarnych klasy drugiej. Do bardziej skomplikowanych i jednocześnie wymagających większej czystości analiz chemicznych stosowane są komory klasy trzeciej. Te zapewniają fizyczną barierę pomiędzy pracownikiem i środowiskiem zewnętrznym, a przestrzenią roboczą wewnątrz tego urządzenia. Dzięki temu komory są stosowane do pracy z bardzo groźnymi substancjami, których wydostanie się na zewnątrz mogłoby spowodować zagrożenie epidemiologiczne. Sprawdzona komora laminarna będzie wykazywała jedna z tych cech ochronnych. Od rodzaju wykonywanych analiz biologicznych zależy jaki model tego urządzenia najlepiej się sprawdzi.

Na dzisiejszym rynku istnieje bardzo duży wybór komór laminarnych. Osoba, która planuje ich zakup powinna poznać wszystkie parametry techniczne tych urządzeń, aby móc w pełni świadomie wybrać odpowiednie urządzenie. Ten wybór z pewnością zależeć będzie od specyfiki pracy w danym laboratorium. Różne badane materiały wymagają odmiennych środków ochrony przed nimi.