Pomoc w razie upadłości konsumenckiej

Informacje wprost z tawerny

Pomoc w razie upadłości konsumenckiej

Warto mieć świadomość, że upadłość konsumencka może być ogłoszona przez osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Są to więc konsumenci, którzy stali się niewypłacalni. Polega to na tym, że dłużnik nie jest w stanie wykonywać wymagalnych zobowiązań pieniężnych, czyli na przykład spłaty kredytu czy nie ma pieniędzy na zakup środków codziennego użytku. Istotnym aspektem są zarówno funkcje upadłości konsumenckiej, jak i jej procedura.

Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

adwokat upadłość konsumenckaZnaczenie ma fakt, że upadłość konsumencka ma dwie istotne funkcje. Pierwszą stanowi oddłużenie całościowe albo częściowe konsumenta, natomiast drugą jest odzyskiwanie należności przez wierzycieli. Jest to niewątpliwie długotrwały i skomplikowany proces, ponieważ wiąże się z koniecznością poznania wielu przepisów. Co do zasady można samodzielnie przeprowadzić własną upadłość konsumencką, jednak nie jest to proste zadanie. Warto pamiętać o czasie, który w przypadku dłużników chcących poradzić sobie z problemami, będzie niezwykle znaczący. Pomyłki popełnione w czasie ogłaszania upadłości konsumenckiej mogą w znacznym stopniu wydłużyć całą procedurę. Jeżeli pomoże nam doświadczony adwokat upadłość konsumencka nie będzie tak skomplikowanym procesem. Czasem jedno pismo albo jeden telefon są w stanie znacznie przyspieszyć proces. Należy również pamiętać, że prawnicy w szybki sposób reagują na zmiany zachodzące w procesie o upadłość.

Czasami upadłość konsumencka jest najlepszym rozwiązaniem, jakie ma dłużnik. Jednak należy pamiętać, że w tym kontekście bardzo ważne jest doświadczenie i wiedza, w jaki sposób powinien przebiegać proces, aby jego wynik był zadowalający dla dłużnika. Należy też pamiętać, że w czasie ogłoszenia upadłości, o majątku dłużnika będzie decydował syndyk. W praktyce oznacza to, że osoba będąca bankrutem traci prawo kierowania osobistym majątkiem.