Profesjonalny sposób leczenia choroby alkoholowej

Informacje wprost z tawerny

Profesjonalny sposób leczenia choroby alkoholowej

Warto wiedzieć, że alkoholizm jest chorobą przewlekłą. Alkoholikiem jest się do końca życia. Oczywiście przełomowym etapem w życiu osoby uzależnionej jest poddanie się terapii oraz uzyskanie okresu abstynencji. Nie mniej jednak osoba uzależniona przez całe swoje życie powinna wystrzegać się spożywania napojów alkoholowych, gdyż dzięki temu nie powróci do choroby. Ma to ogromne znaczenie.

Etapy leczenia chorób alkoholowych

profesjonalne leczenie choroby alkoholowejW każdym ośrodku odbywa się profesjonalne leczenie choroby alkoholowej. Polega on na połączeniu trzech etapów, a mianowicie psychoterapii, farmakoterapii oraz terapii zajęciowej. Psychoterapia to bardzo ważny czas dla pacjentów. Chorzy dowiadują się czym właściwie jest choroba oraz według jakich kryteriów stawia się diagnozę. Mogą w obiektywny sposób zauważyć elementy z własnego życia, które na stałe wpisują się w istotę schorzenia. Zaczynają powoli rozumieć na czym właściwie polega ich problem oraz w jaki sposób należy z nim walczyć. Zwykle na tym etapie chorzy odczuwają chęć pokonania nałogu. Farmakoterapia ma na celu eliminację objawów somatycznych. W okresie abstynencji często obserwuje się objawy takie jak: drżenie mięśni, omamy wzrokowe i słuchowe, trudności z koncentracją, zespoły depresyjne, a nawet psychozy. Środki farmakologiczne mają ogromne znaczenie, gdyż niwelują zaburzenia jakościowe oraz ilościowe. Terapia zajęciowa dodaje pewności siebie oraz przywraca wiarę we własne możliwości. Pokazuje, że można ciekawie wypełniać wolny czas oraz tworzyć dzieła sztuki. Przypomina o tym, że każdy człowiek jest wartościowy i zasługuje na szacunek oraz godziwe życie. Odwraca również uwagę od uciążliwych objawów somatycznych oraz zaburzeń natury psychicznej. Jest niejako relaksem w procesie leczenia, który pomaga w radzeniu sobie z problemami.

Empatia oraz profesjonalne podejście do każdej z osób uzależnionych niewątpliwie wpływa na efekty leczenia choroby alkoholowej. Osoby uzależnione potrzebują wsparcia oraz pokazania właściwej drogi. Biorą udział w terapii, ale to podejście lekarzy, psychologów, terapeutów zajęciowych oraz pielęgniarek sprawia, że ta ciężka walka staje się mniej uciążliwa i przynosi pożądane efekty. Pozwala ludziom na nowo uwierzyć w siebie oraz staje się motywacją do działania.