Proste i ekonomiczne pompy hydrauliczne

Informacje wprost z tawerny

Proste i ekonomiczne pompy hydrauliczne

Stosowana w układach napędu hydraulicznego, pompa hydrauliczna jest mechanicznym źródłem mocy, które przekształca moc mechaniczną w energię hydrauliczną (energię hydrostatyczną, tj. przepływ, ciśnienie). Wytwarza ona przepływ o mocy wystarczającej do pokonania ciśnienia wywołanego przez obciążenie na wylocie pompy.

Rodzaje pomp hydraulicznych

pompa hydrauliczna rexrothGdy pompa hydrauliczna pracuje, wytwarza podciśnienie na wlocie pompy, które powoduje wtłoczenie cieczy ze zbiornika do przewodu wlotowego pompy, a następnie poprzez działanie mechaniczne doprowadza tę ciecz do wylotu pompy i wtłacza ją do układu hydraulicznego. Pompy hydrauliczne mogą być hydrostatyczne lub hydrodynamiczne. Pompy hydrostatyczne są pompami wyporowymi, natomiast pompy hydrodynamiczne mogą być pompami o stałej objętości roboczej, w których nie można regulować objętości roboczej (przepływu przez pompę na jeden obrót pompy), lub pompami o zmiennej objętości roboczej, których bardziej skomplikowana konstrukcja umożliwia regulację objętości roboczej. Pompy hydrodynamiczne są częściej spotykane w życiu codziennym. Pompy hydrostatyczne różnych typów działają zgodnie z zasadą prawa Pascala. Prostymi i ekonomicznymi pompami hydraulicznymi są pompy zębate (z uzębieniem zewnętrznym), do których zaliczana jest np. pompa hydrauliczna rexroth. Pojemność skokowa pomp zębatych w hydraulice wynosi od około 1 do 200 mililitrów.

Mają one najniższą sprawność objętościową (ok. 90 %) spośród wszystkich trzech podstawowych typów pomp (zębatych, łopatkowych i tłokowych). Pompy te wytwarzają ciśnienie dzięki zazębieniu zębów kół zębatych, które wymuszają przepływ cieczy wokół kół zębatych w celu zwiększenia ciśnienia po stronie wylotu. Nowoczesne pompy zębate są wysoce niezawodne i znacznie cichsze niż starsze modele.