Specjalistyczne szkolenia z zakresu dozoru

Informacje wprost z tawerny

Specjalistyczne szkolenia z zakresu dozoru

Niektóre maszyny czy linie technologiczne wykorzystywane w przemyśle wymagają okresowych przeglądów oraz konserwacji. W ten sposób można zapewnić ich pełną niezawodność oraz bezpieczeństwo działania. Należy jednak pamiętać, że takie czynności mogą być podjęte jedynie przez uprawnione do tego podmioty. W przepisach prawnych jasno określona jest ścieżka do uzyskania odpowiednich uprawnień.

Oferta szkoleń Urzędu Dozoru Technicznego

udt szkolenieKonieczne jest odbycie specjalistycznego kursu, a następnie zdanie egzaminu państwowego. Warto wspomnieć, że kursy realizowane są na różne grupy urządzeń. Na terenie dużych miast stosunkowo łatwo można znaleźć ofertę udt szkolenie pozwala zdobyć uprawnienia na dozór oraz eksploatację różnych maszyn. Przykładowo kursant może wybierać spomiędzy eksploatacji urządzeń transportu bliskiego oraz urządzeń ciśnieniowych, które podlegają pod UDT. Dodatkowo organizowane są kursy, które mają na celu lepsze zrozumienie wymagań BHP, wymagań dyrektyw UE oraz obowiązujących przepisów, kwalifikowania technologii spawania czy systemów zarządzania jakością ISO 9001 oraz ISO 14001. W akademii UDT przeprowadzane są także badania nieniszczące w tym ultradźwiękowe, radiograficzne, penetracyjne czy wizualne. Jak widać oferta jest całkiem spora i obszerna. Jest ona skierowana do osób chcących zostać specjalistami w swojej dziedzinie.

Z kursów często korzystają także osoby chcące poszerzyć swoje kompetencje oraz zdobyć nowe uprawnienia. Ceny poszczególnych kursów w dużej mierze uzależnione są od ich tematyki oraz liczby godzin, która jest potrzebna do wyłożenia i omówienia danego zagadnienia. Końcowym etapem jest egzamin państwowy, po którym wystawiane są odpowiednie dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień z konkretnego zakresu czy grupy urządzeń.