Transport odpadów za granicę

Informacje wprost z tawerny

Transport odpadów za granicę

W ostatnim czasie bardzo wiele się mówi na temat zanieczyszczenia środowiska. Ekolodzy biją na alarm, twierdzą że jeśli nie zmienimy naszych nawyków za kilka lat życie na kuli ziemskiej przestanie istnieć. W odpowiedzi na ich apel włodarze wielu państw pochylili się nad problemem ochrony środowiska.

Zezwolenia niezbędne do międzynarodowego transportu odpadów

międzynarodowy transport odpadów zezwolenieSkoncentrowano się głównie na transporcie i utylizacji odpadów, które bardzo często bywają niebezpieczne zarówno dla człowieka jak i dla otaczającej go przyrody. Transport odpadów polega na przemieszczeniu ich z miejsca zebrania do miejsca przetwarzania odpowiednim środkiem przy zachowaniu obowiązujących norm i przepisów. Jeśli więc interesuje nas międzynarodowy transport odpadów zezwolenie na niego uzyskuje się w trybie procedury pisemnego zgłoszenia oraz uzyskania na niego zgody z odpowiedniej instancji. Organem odpowiedzialnym za to w Polsce jest Główny Inspektor Ochrony Środowiska. Transport międzynarodowy regulują przepisy Konwencji Bazylejskiej o kontroli przewozu odpadów w systemie transgranicznym. Konwencja ta mówi, że transport odpadów niebezpiecznych oraz ich eksport czy też import jest możliwy tylko wówczas gdy zainteresowane państwa po wcześniejszym zawiadomieniu wyrażą na to zgodę. Przy czym należy wspomnieć iż przewoźnik czy też państwo eksportujące odpady zobowiązane jest do odebrani ich gdy będą tego wymagały zaistniałe okoliczności.

Według wspomnianej konwencji odpady klasyfikuje się  na trzy grupy. Na liście zielonej znajdziemy odpady inne niż niebezpieczne, czyli może to być makulatura, szkło czy metal. Natomiast na liście bursztynowej znajdziemy odpady niebezpieczne lub potencjalnie niebezpieczne a będą to oleje,akumulatory, oraz szklane ekrany czy monitory. Trzecią grupę stanowią odpady niesklasyfikowane czyli nie znajdujące się na wyżej wymienionych listach.