Utylizowanie niebezpiecznych chemikaliów

Informacje wprost z tawerny

Utylizowanie niebezpiecznych chemikaliów

 

Zanieczyszczenie środowiska w obecnych czasach jest znaczne. Bardzo cieszy fakt, że świadomość społeczeństwa w tym zakresie rośnie i coraz więcej osób przykłada wagę do segregacji śmieci, sprzątania świata, czy właściwego postępowania z odpadami niebezpiecznymi. Bycie eko nie wychodzi z mody i jest bardzo pożyteczne dla nas i środowiska.

Postępowanie z niebezpiecznymi chemikaliami

utylizacja odpadów chemicznychProdukujemy je w każdym gospodarstwie domowym, natomiast największa ich część pochodzi z zakładów i fabryk przemysłowych. Odpady chemiczne to m.in. odpady medyczne, produkty farmaceutyczne, rozpuszczalniki, kwasy, farby, oleje i wiele więcej. Ich lista jest bardzo długa. Sposób postępowania z nimi jest bardzo restrykcyjny i regulowany prawnie ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Ich przetrzymywanie powinno być zabezpieczone przed wydostaniem się do środowiska zewnętrznego, oraz odpowiednio oznaczone. Odbiór i transport tego rodzaju odpadów musi odbywać się specjalnie do tego przeznaczonym pojazdem, spełniającym normy określone w ustawie. Cały ten proces jest monitorowany i kontrolowany przez właściwe urzędy. Konkretna utylizacja odpadów chemicznych polega przede wszystkim na poddaniu ich procesu neutralizacji, czyli przemienienia ich z odpadów niebezpiecznych na neutralne, które nie będą stanowić już zagrożenia dla ludzi, i środowiska. W efekcie mogą być poddane dalszym etapom procesu, zazwyczaj recyklingu, lub są w bezpieczny sposób składowane.

Proces neutralizacji i utylizacji odpadów niebezpiecznych wymaga specjalistycznych i drogich sprzętów, oraz maszyn. Obsługiwać je mogą tylko wykwalifikowani do tego pracownicy, dlatego firmy, zakłady, oraz różnego rodzaju fabryki wybierają specjalizującą się w tej dziedzinie firmę, która cały proces przeprowadzi profesjonalnie.