Zakres usług komornika sądowego

Informacje wprost z tawerny

Zakres usług komornika sądowego

W przypadku, kiedy wierzycielowi albo firmie windykacyjnej nie udaje się wyegzekwować zapłaty od dłużników, sprawy trafiają do sądu, a w dalszej kolejności na drogę podstępowania komorniczego. W takim wypadku przymusową egzekucją długu zajmuje się komornik sądowy. Na nic bowiem by się na zdały przepisy prawne oraz wyroki sądowe, gdyby  nie było instytucji zapewniających jej wykonywanie. Takim niezbędnym elementem systemu są komornicy.

Korzystamy z pomocy komornika sądowego

komornik sądowy olsztynChociaż część osób postrzega komorników sądowych w sposób negatywny, to dzięki ich działaniom możliwe jest wcielenie w życie decyzji sądów, natomiast poszkodowani wierzyciele mogą otrzymać należne im środki finansowe. Negatywne postrzeganie pracy komornika wynika głównie z braku jego kompetencji. Z tego właśnie powodu warto nieco dokładniej przyjrzeć się specyfice tej ważnej profesji. Jeżeli interesuje nas komornik sądowy olsztyn jest odpowiednim miastem do skorzystania z usługi. Zgodnie z przepisami prawa, komornicy sądowi są to funkcjonariusze publiczni, którzy działają przy sądzie rejonowym. Można więc tą profesję zaliczyć do tej samej grupy co prokuratorzy czy sędziowie. Istotne jest jednak to, że w odróżnieniu sędziów i prokuratorów, komornicy są przedsiębiorcami i jednocześnie prowadzą kancelarie na własny rachunek. Obowiązkiem komornika jest prowadzenie egzekucji sądowej, tak więc dążenie do ściągnięcia z majątku dłużnika należności, które powinien otrzymać wierzyciel. W przypadku postępowań komorniczych doprowadza się do realizacji orzeczeń sądu, tak więc wyegzekwowania ustalonej sumy pieniędzy. Tak więc komornik jest gwarantem wykonalności wyroku sądowego. Odpowiada on za postępowanie formalne, podczas którego osoba zadłużona nie możne podnosić zarzutów, że roszczenia nie istnieją albo zostały wcześniej zaspokojone.

Obowiązkiem komornika nie jest badanie zasadności oraz poprawności istniejących zobowiązań. Odpowiada on jedynie za sprawdzenie wniosku pod względem formalnym, tak więc weryfikacji czy jest on prawidłowo sporządzony oraz podpisany, a także czy zawiera tytuł wykonawczy. Warto pamiętać, że postępowania komornicze mogą rozpocząć się dopiero w tym momencie, kiedy mimo wydania tytułu wykonawczego dłużnik nie spłaca istniejącego zadłużenia.